Obecná ustanovení a pravidla chatu K E C E J Chatu

1. Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele, správce, moderátory i návštěvníky stránek kecejchat.cz, www.kecejchat.cz  (K E C E J CHATU). Pravidla jsou platná i pro uživatele s mentálním, zdravotním či jiným postižením a nesvéprávné uživatele. Tito uživatelé se berou rovnocenně a z hlediska pravidel tohoto chatu na ně není brán ohled. Svůj souhlas s pravidly vyjadřujete vstupem do chatu.

2. Uživatel musí splňovat minimální hranici 15 let věku.

3. Při vyplňování profilů či místností je zakázáno používat vůlgární, sprosté, urážející, rasistické, nemravné názvy. Je zakázáno si dávat jako přezdívku telefonní číslo či jiný údaj zveřejňující osobní informaci.  Taková místnost či uživatel bude smazán a/nebo uživatel zablokován bez upozornění.

4. Registrované uživatelské jméno nebo nahraný avatar nesmí evokovat nenávist, porušování zákonů, neúctu k životu nebo k lidem, pornografický materiál, rasismus, nahotu a erotiku. Za porušení tohoto pravidla hrozí uživateli smazání avataru nebo zablokování účtu bez předchozího upozornění (Platí i v případě hákových křížů, Hitlera apod.).

5. Je zakázáno jakékoliv urážení či hanobení na základě sexuální orientace, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politické příslušnosti, fyzického vzhledu, atp. Za porušení tohoto pravidla můžou správci nebo moderátoři uložit varování a při opakované nekázni bude uživatel porušující toto pravidlo zablokován.

6. Zavazujete se dodržovat platné právní předpisy České republiky. Pokud žijete v jiném státu, přednost před legislativou Vaší země mají zákony ČR.

a) Je zakázáno zneužívat funkce Call Moderator (Zavolání Moderátora či správce). Pokud se toto stane, bude uživatel tohoto zneužití potrestán zablokováním na 24 hodin!

b) Je zakázáno měnit či manipulovat s kódem, nebo jejich částmi za účelem znemožnění chatu ostatním lidem, či získání výhod. Tento uživatel bude zablokován premanentně!

7. Veškerá osobní data všech uživatelů jsou důvěrná. Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje (IP adresy, jména, bydliště atp.) jiným uživatelům chatu. Toto pravidlo platí i v případě zakládání místností s názvem či popisem, který obsahuje osobní informace. To samé platí i při vyplňování profilu. Výjimku může ověřitelně povolit pouze uživatel, kterého se tyto údaje týkají. Stejnými pravidly se řídí i správci a moderátoři. Za porušení tohoto pravidla hrozí časově omezený ban, při opakovaném porušení trvalý ban.

8. Zavazujete se dodržovat pravidla slušného chování.

a) Netolerujeme vůlgární či jiné sociálně nezpůsobilá slova. Kdo toto poruší, bude umlčen nastaveným časem na chatu.

b) Je zakázáno záměrně vyvolávat konflikty.

c) Je zakázáno šířit prostřednictvím chatu reklamní sdělení (spam), vkládat příspěvky s nulovou informační hodnotou za účelem zahlcení chatu (tzv. flooding) nebo vkládání velkého množství zpráv obsahující pouze smajlíky. Za zahlcování je v chatu považováno i neustálé záměrné vstupování a opouštění chatu, tapetování systémovými zprávami, vytváření nesmyslně moc místností.

d) Je zakázáno na chat veřejně psát telefonní čísla či kontakty na sociální sítě a jiné osobní informace.

Za porušení tohoto pravidla hrozí uživateli varování. Opakované porušení bude trestáno přísněji. Na chatu hrozí za porušení kick (vyhození) či ban (zablokování).

9. Berete na vědomí, že na chatu je sledována a logována veškerá komunikace včetně šeptání a soukromých zpráv. Vlastník chatu se zavazuje respektovat soukromí šeptaných zpráv, uzná-li však za vhodné, mohou kdykoliv do šeptání a soukromých zpráv vstoupit. Pokud dojde k porušení pravidel šeptanou zprávou, vlastník chatu jí může zveřejnit všem uživatelům chatu.  Pokud nechcete, aby vlastník četl Vaši soukromou diskuzi, použijte jiný komunikační kanál.

10. Zavazujete se řídit pokyny administrátorů a moderátorů, a to i tehdy, pokud nejsou výslovně uvedeny v pravidlech. Pokyny administrátorů ani moderátorů však nesmí být v rozporu s pravidly.

11. Tresty uvedené v jednotlivých pravidlech jsou pouze orientační, moderátoři či administrátoři mohou podle uvážení udělit individuálně trest mírnější nebo i tvrdší.

12. Jste sami zodpovědní za údaje uvedené v profilu či obrázek (fotografii) avataru. A jejími zobrazení ostatními uživateli si sami zodpovídáte.

13. Správce Vám může na přání změnit heslo, emailovou adresu nebo uživatelské jméno. Lze žádat pouze změnu u vlastního účtu. V případě žádosti o změnu vlastního účtu budete požádáni o váš email zadaný při registraci. Žádostem o smazání cizích účtů nebo o změny v cizím účtu nelze bez souhlasu majitele účtu vyhovět.

14. Je zakázáno do chatu posílat odkazy či soubory se sexuální tématikou, erotikou, rasismem, viry, či jiné věci pohoršující ostatní uživatele. Pravidlo o posílání sexuálních témat se netýká místností se sexuální tématikou. V případě, kdy bude toto pravidlo porušeně veřejně, hrozí uživatelovi blokace na 10 minut, pak na 60 minut a pak permanentně. Pokud se toto stane šeptací či soukromou zprávou a uživatel jí vyhodnotí jako nevyžádanou, hrozí posílajícímu 60 minut blokace na chat, při opakování trvalý ban (výše trestů se může lišit podle uvážení správců).

15. Pravidla mohou být pozměněna. O změnách budete informováni zde. Jste povinni sledovat změny pravidel!

16. Na Facebooku v K E C E J Chatu je zákázáno vnášet erotická sdělení. Je zakázáno se chovat nemorálně a vkládat tam spam či urážet ostatní uživatele. Vkládat nevhodné fotky či videa a nebo vkládat věci „mimo mísu“ (flame) na stránkách K E C E J Chatu Facebooku.

Tato pravidla platí od 11. 11. 2012. s aktualizací 14. 10. 2015